Home   E-mail

Navigera Nät Stavar/Spolar

Produkter

Glatt trad og kamstenger av type B500A iht. PN-H-93247-1 -Sveisbar armeringsstal B500A til betong, del 1: Kamstenger
(stal og klasse A-III N) med utbedrede egenskaper:

 • flytegrense Re min = 500 MPa
 • strekkfasthet Rm min = 550 MPa
 • forlengelse ved maksimal kraft Agt min = 2,5%

  Med trad og kamstenger produserer vi sveiset armeringsnett iht. PN-H-93247-2 -Sveisbar armeringsstal B500A til betong, del 2: Sveiset armeringsnett og stotter til ovre armering.
  Trad B500A og sveiset armeringsnett laget av traden anvendes ved armering av betongkonstruksjoner i henhold til prinsippene og PN-84/B-03263 for stal og klasse A-III N.

  Vi produserer ogsa armeringsnett:

 • DIN 488 for Tyskland
 • DS/EN 10080 for Danmark
 • SS 211845 for Sverige
 • NS 3576-4 for Norge
 • SFS 1257 for Finland

 • © ECOSTEEL 2020