Home   E-mail

Navigera Nät Stavar/Spolar

Produkter

Vi tillverkar slät och räfflad trad av typen B500A enligt PN-H-93247-1 B500A stal till armerad betong, del 1: Rafflad trad
(stal klass A-III N) med förbättrade egenskaper:

 • elasticitetsgräns Re min = 500 MPa
 • brottgräns Rm min = 550 MPa
 • total förlängning med max kraft Agt min = 2,5%

  Av staltrad och kallrafflade järn tillverkar vi armeringsnät enligt PN-H-93247-2 -B500A stal till armering av betong, del 2: Svetsat armeringsnät samt stödförstärkning för överliggande armering.
  B500A tradar samt svetsade armeringsnät tillverkade av dessa tradar används för armering av järnbetongskonstruktioner enligt PN-84/B-03263 för stal i klass A-III N.

  Vi tillverkar även armeringsnät enligt:

 • DIN 488 till Tyskland
 • DS/EN 10080 till Danmark
 • SS 211845 till Sverige
 • NS 3576-4 till Norge
 • SFS 1257 till Finland

 • © ECOSTEEL 2020